Kupuj Odpowiedzialnie w Tygodniu Edukacji Globalnej
Poniedziałek, 01.12.2014. Joanna
Kupuj Odpowiedzialnie w Tygodniu Edukacji Globalnej
Lekcje, warsztaty, wystawy, wymienialnie ubrań, zbiórki elektrośmieci, dyskusje, gra miejska i wiele innych wydarzeń o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zorganizowali w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, współpracujący z nami nauczyciele i uczniowie w szkołach w całej Polsce.
W tym roku szkolnym Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polska Zielona Sieć prowadzi kilka projektów angażujących nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice na rzecz odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, głównie ubrań i elektroniki. Od września prowadziliśmy serię działań przygotowujących szkoły do samodzielnych akcji w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Przygotowania te objęły między innymi warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie ”Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” realizowanego w 4 szkołach w Małopolsce. Jak również warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli zrealizowane w ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze” Polskiej Zielonej Sieci, oraz kurs elearning w ramach projektu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji?”.
 
Wydarzenia TEG w całej Polsce
 
Wspólne przygotowania przyniosły bardzo pozytywne efekty. W czterech szkołach w Małopolsce i w pięciu szkołach na Śląsku uczniowie i uczennice wraz z nauczycielami i nauczycielkami zrealizowali serie wydarzeń promujących odpowiedzialną konsumpcję, oraz zaangażowanie w kampanie na rzecz odpowiedzialnej produkcji odzieży i elektroniki, taką, w której przestrzegane są prawa człowieka oraz standardy ochrony środowiska. Wydarzenia te objęły zarówno lekcje, dyskusje, wystawy poświęcone tematyce projektowej, wymienialnie ubrań i zbiórki elektrośmieci. Ciekawą i angażującą inicjatywą były przeprowadzone w kilku szkołach warsztaty prowadzone przez uczniów i uczennice dla ich kolegów i koleżanek z innych klas. Wynikiem współpracy 5 śląskich szkół było największe wydarzenie naszego TEG, zorganizowana już po raz czwarty, gra miejska Fair Train w Katowicach. W tym roku przyciągnęła ponad 120 nauczycieli i uczniów realizujących zadania na 13 stacjach tematycznych.
 
Temat odpowiedzialnego kupowania w ramach TEG został również podjęty przez 59 nauczycieli i nauczycielek biorących udział w kursie elearningowym Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Przeprowadzili oni zajęcia w swoich szkołach, w miejscowościach poniżej 500 tyś mieszkańców. Tematy związane ze społecznymi i środowiskowymi problemami z produkcją i konsumpcją ubrań i elektroniki, zostały wykorzystane na zajęciach przedmiotowych jak również w trakcie godzin wychowawczych. Niektórzy nauczyciele i nauczycielki łączyli kwestie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji z tematyką suwerenności żywnościowej będącej głównym tematem tegorocznego TEG.
 
Działamy dalej
 
W sumie w działaniach TEG związanych z naszymi projektami udział wzięło niemal 100 nauczycieli i nauczycielek i prawie 2000 uczniów. Zarówno zaangażowani nauczyciele jak i uczniowie deklarują chęć kontynuowania organizacji warsztatów, wymienialni czy innych wydarzeń promujących odpowiedzialne kupowanie także po zakończeniu TEG. Bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki!
 
 
Projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze” Polskiej Zielonej Sieci jest w 2014 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działania edukacyjne Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty