Detoks na wybiegu
Czwartek, 26.03.2015. Maciej Skinderowicz
Detoks na wybiegu
W ciągu ostatnich trzech lat Greenpeace wraz z setkami tysięcy aktywistów, fashionistów, blogerów i konsumentów nawoływał do mody wolnej od skażeń.
 
Część rynku odzieżowego i obuwniczego (którego globalna wartość  w 2013 roku szacowana była na 1,7 biliona dolarów) wynosząca około 10%,  zaangażowana jest już w Detoks. W grupie tej znajduje się wiele czołowych światowych marek.
Nadszedł czas, by dowiedzieć się, które z firm odzieżowych są na dobrej drodze, by uwolnić modę od zanieczyszczeń, eliminując toksyczne chemikalia z procesu produkcji.
Kto realizuje swoje zobowiązania, promując Detoks, nowy trend w przemyśle?
Kto nas opóźnia, składając jedynie pseudoekologiczne obietnice?
A kto jest daleko w tyle, nie chcąc zerwać z toksycznym nałogiem i przystąpić do Detoksu?
Greenpeace podzielił marki na trzy kategorie:
Liderzy Detoksu –  firmy zaangażowane w Detoks, które prowadzą przemysł ku wolnej od zanieczyszczeń przyszłości za pomocą wiarygodnych harmonogramów, konkretnych akcji oraz odpowiednich rozwiązań na gruncie lokalnym.
Pseudozieloni/Greenwashing – firmy zaangażowane w Detoks, które jak do tej pory nie zrealizowały żadnej ze swoich obietnic, by jednostkowo podejść do zbiorowej odpowiedzialności za groźne zanieczyszczenia.
Detoksowi Przegrani – niezaangażowani toksyczni nałogowcy, niechcący ponosić odpowiedzialności za swój trujący wkład i złożyć rzetelnej deklaracji, która związałaby ich z Detoksem.
Moda bez toksycznych substancji do 2020 roku
By zadbać o wolną od toksycznych substancji przyszłość, Greenpeace wzywa firmy do przyjęcia i wdrożenia indywidualnych rozwiązań. By zaangażować się w Detoks, do 1 stycznia 2020 roku powinny one wyeliminować użycie i możliwy wyciek wszelkich niebezpiecznych chemikaliów z całego obrębu swojego łańcucha dostaw oraz z produktów.
Powinno się to opierać na trzech głównych zasadach:
  • 1. Profilaktyka oraz środki ostrożności.
W obliczu wątpliwości naukowych – zachowanie środków ostrożności w celu eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych.
  • 2. Prawo do informacji
Przejrzyste działania w imieniu społeczności żyjących w pobliżu rur ściekowych oraz konsumentów mających prawo wiedzieć o niebezpiecznych chemikaliach uwalnianych do naszych wód.
 
  • 3. Eliminacja
Wyeliminowanie wycieków toksycznych chemikaliów i uznanie wszystkich niebezpiecznych substancji za potencjalnie groźne dla środowiska.

Nie ma nic ważniejszego na drodze ku zielonej przyszłości niż odtoksycznienie przemysłu modowego. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych przemysł odpowiada rocznie za 300-400 milionów ton metali ciężkich, rozpuszczalników, toksycznego szlamu i innych odpadów wypuszczanych do naszych wód każdego roku.  Liderzy Detoksu powinni posłużyć innych firmom i gałęziom przemysłu za przykład do naśladowania.
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie od wielu lat prowadzi działania na rzecz odzieży produkowanej bez substancji toksycznych.
 
Tłumaczenie: Magdalena Kowalska
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty