Ruch Fair Trade apeluje do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego
Wtorek, 28.04.2015. Katarzyna Salus
Ruch Fair Trade apeluje do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego
Fair Trade Advocacy Office w swoim stanowisku na temat nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego zwraca uwagę na ich negatywne skutki dla drobnych wytwórców z krajów rozwijających się. Podzielamy to stanowisko i chcemy o tym powiadomić Rząd RP.
W imieniu ruchu Sprawiedliwego Handlu pragniemy zaprosić polskie organizacje pozarządowe do podpisania się pod listem do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego. Ich przyjęcie skutkować będzie tym, iż import produktów ekologicznych z krajów Południa stanie się trudniejszy i droższy, szczególnie dla producentów z krajów trzecich oraz handlowców eksportujących i importujących produkty do UE. Nowe przepisy są obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE.

W trwającej obecnie dyskusji w Radzie UE rząd polski wydaje się opowiadać po niewłaściwej stronie. Dlatego też zwrócimy się do Ministra Rolnictwa z prośbą o poparcie naszego stanowiska o utrzymanie obecnego systemu akceptacji produktów rolnictwa ekologicznego na rynku UE, który pozwala na uznawanie przepisów państw trzecich za równoważne z regulacjami dot. rolnictwa ekologicznego UE.

W sprawie powyższego rozporządzenia mamy zarówno dobrą jak i złą wiadomość:
  • Większość państw członkowskich UE jak i PE wydaje się być przeciwko propozycji KE, aby zabronić jednoczesnego prowadzenia produkcji rolnej ekologicznej i nieekologicznej (“produkcji mieszanej”). W praktyce oznaczałoby to, że nowe przepisy unijne (nawet jeśli zostaną przyjęte) nadal zezwalałyby gospodarstwom na prowadzenie produkcji mieszanej.
  • Zła wiadomość jest taka, iż większość państw członkowskich UE, jak i wiodący europosłowie odpowiedzialni za nową legislację, wydają się wspierać stanowisko KE, by w zakresie importu produktów rolnych (spoza UE) przejść od systemu równoważności z przepisami rolnictwa ekologicznego UE do zasady „pełnej zgodności”. Nowe przepisy byłyby więc niekorzystne nie tylko dla producentów spoza UE (wyższe koszty certyfikacji), ale również dla konsumentów europejskich (wzrost cen produktów ekologicznych spoza UE).
Więcej informacji na temat nowej regulacji dostępne jest w polskim tłumaczeniu oficjalnego stanowiska FTAO.
 
 
Tłumaczenie stanowiska FTAO oraz treść apelu powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu przy merytorycznym udziale Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty