Zwycięstwo Kampanii Clean Clothes! Pracownicy Rana Plaza dostaną odszkodowanie!
Piątek, 12.06.2015. Katarzyna Salus
Zwycięstwo Kampanii Clean Clothes! Pracownicy Rana Plaza dostaną odszkodowanie!
Clean Clothes z radością informuje, że główny cel kampanii został osiągnięty. Poszkodowani w katastrofie Rana Plaza dostaną odszkodowanie w wysokości 30 milionów dolarów, dzięki anonimowym darczyńcom.
Kampania Clean Clothes prowadziła swoje działania od czasu katastrofy w kwietniu 2013. Jej  głównym celem było doprowadzenie do wypłacenia odszkodowań ofiarom katastrofy.
 
Od czasu rozpoczęcia kampanii, ponad milion konsumentów z całego świata dołączyło do akcji protestacyjnej przeciwko działalności wielu renomowanych firm, których produkty były produkowane w jednej z pięciu fabryk, mających swoje siedziby w zniszczonym w katastrofie budynku. Zabiegi kampanii doprowadziły do tego, że wiele firm w końcu wypłaciło część odszkodowań, w tym polska firma LPP S.A.
 
Jednak w drugą rocznicę katastrofy wciąż brakowało 2,4 miliona dolarów do osiągnięcia założonego celu, jakim było zabranie 30 milionów dolarów. Ogromne datki, jakie napłynęły w ciągu ubiegłego tygodnia, doprowadziły w końcu do zebrania założonej kwoty pieniędzy.
 
- „To był długo oczekiwany dzień. Teraz, kiedy wszystkie rodziny dotknięte katastrofą w końcu dostaną należne im pieniądze, będą mogły skupić się na odbudowie swojego życia. To niezwykły moment, sprawiedliwości stało się zadość” - powiedziała Ineke Zeldenrust z Clean Clothes Campaign.

- „To nigdy by się nie wydarzyło, gdyby nie wsparcie obywateli/ek i konsumentów/ek z całej Europy, którzy byli zaangażowani w kampanię przez ponad 2 lata. Po raz kolejny razem udowodniliśmy, że europejscy konsumenci/tki dbają o pracownice i pracowników, którzy tworzą ich ubrania. To wielkie zwycięstwo, ale okupione ciężką i wytrwałą pracą. Marki o łącznym rocznym zysku, przekraczającym 20 miliardów dolarów, potrzebowały dwóch lat i znacznej presji społecznej,  by zaproponować niespełna 30 milionów dolarów zadośćuczynienia ofiarom katastrofy i ich rodzinom" - kontynuuje Ineke Zaldenrust z Clean Clothes Campaign.
 
Wypadek w Bangladeszu był największą katastrofą w historii przemysłu odzieżowego. Fundusz Powierniczy dawców Plaza Rana został powołany przez Międzynarodową Organizację Pracy w styczniu 2014, w celu zebrania funduszy koniecznych do pokrycia strat oraz kosztów leczenia poniesionych przez ofiary Rana Plaza i ich rodziny.
 
Clean Clothes nadal będzie wspierać ofiary katastrofy, które wymagają dalszego wsparcia finansowego.
 
Tłumaczenie: Marta Hauer
 
Polską platformą międzynarodowej sieci Clean Clothes Campaign jest Clean Clothes Polska. Łączy ona wysiłki związków zawodowych, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle odzieżowym. CCC opiera się w swoich działaniach na ścisłej współpracy 17 platform krajowych w Europie oraz współpracuje z siecią ponad 200 partnerów z krajów producenckich. Domaga się od firm odzieżowych, by wzięły odpowiedzialność za warunki pracy w ich łańcuchach produkcji, a konsumentów zachęca by wspierali te żądania zarówno odpowiedzialnymi zakupami jak i udziałem w kampaniach.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty