Święto Odpowiedzialnego Kupowania. Warszawa, 3.10.2015
Poniedziałek, 31.08.2015. Katarzyna Salus
Święto Odpowiedzialnego Kupowania. Warszawa, 3.10.2015
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza do wzięcia udziału w Święcie Odpowiedzialnego Kupowania, które odbędzie się 3 października w warszawskim Faktycznym Domu Kultury. Przez cały dzień będą odbywały się spotkania z ekspertami, pokazy filmów, wystawy tematyczne oraz mini targi mody odpowiedzialnej.
Święto Odpowiedzialnego Kupowania będzie okazją do poznania najnowszych trendów z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji w jej różnych wymiarach. Dowiecie się w jaki sposób powstają produkty kupowane przez nas każdego dnia, czy w ich produkcji przestrzega się praw człowieka, czy dba się o środowisko naturalne i jak na co dzień być świadomym i odpowiedzialnym konsumentem.
 
Organizując „Święto Odpowiedzialnego Kupowania” Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oraz partnerskie organizacje: Instytut Spraw PublicznychFashion Revolution pragną zwrócić uwagę na powiązania pomiędzy biznesem, prawami człowieka i ochroną środowiska naturalnego. Widzimy potrzebę spójnego spojrzenia na wpływ regulacji i polityki państw UE, globalną produkcję i odpowiedzialność europejskich firm oraz nas samych – pojedynczych osób, będących nie tylko siłą konsumencką, ale i zmianą.
 
Na przykładzie łańcucha produkcji butów i ubrań zastanowimy się, jaki wpływ na życie ludzi pracujących w azjatyckich garbarniach skór czy szwalniach mogą mieć regulacje Unii Europejskiej, zamówienia butów dla wojska, zakup promocyjnych koszulek na kampanię wyborczą czy nasze codzienne wybory podczas zakupów.
 
Ostatnie katastrofy w fabrykach przemysłu odzieżowego, w szczególności tragedia Rana Plaza, uwidoczniły dramatyczne warunki pracy osób zatrudnianych przy produkcji odzieży. Wciąż niska jest jednak świadomość dot. sytuacji pracowników i pracownic wytwarzających obuwie. Tymczasem borykają się oni z podobnymi problemami, w szczególności płacami niewystarczającymi na podstawowe potrzeby życiowe. Szacuje się, że tylko ok. 2% ceny pary butów przeznaczane jest na pensje osób, które je zrobiły.
 
Problemem specyficznym dla produkcji butów i dodatków skórzanych są niebezpieczne warunki pracy w garbarniach oraz ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wielu zakładach do garbowania używa się tlenku chromu III, który w przypadku niezachowania odpowiednich warunków utlenia się do postaci sześciowartościowego tlenku chromu, będącego substancją toksyczną, szkodzącą poważnie ludziom i środowisku. Taka sytuacja ma miejsce w znaczącej liczbie garbarni w Azji.
 
Na zlecenie kampanii „Kupuj Odpowiedzialnie Buty” firma Nielsen przeprowadziła badania opinii publicznej w 20 krajach Unii Europejskiej. Wynika z nich, że 50% Europejczyków (58% Polaków) wie mało lub nic o produkcji butów pomimo, że przemysł obuwniczy działa na wielką skalę, wytwarzając ok. 22 miliardy par butów rocznie, z czego 87% w Azji. 85% respondentów/ek (63% w przypadku Polski) jest gotowa zapłacić więcej za buty wyprodukowane zgodnie ze standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem praw człowieka. Jedna czwarta pytanych w 20 krajach (19% w Polsce) deklaruje, że zapłaciłaby co najmniej 25% więcej. Badanie pokazało również, że 63% Europejczyków (66% Polaków) uważa, że Unia Europejska powinna wprowadzić regulacje zapewniające, że produkty wchodzące na unijny rynek zostały wytworzone z poszanowaniem praw człowieka.
 
PROGRAM
(3 października, 2015, sobota)
 
11:00 – 21:00:
  • Mini targi mody odpowiedzialnej i ekologicznej.
Przez cały dzień będzie można kupić produkty polskich projektantów mody i firm ekologicznych. Wystawcy: Wearso, Sister's, NAP, Transparent Shopping Collective, Ola Bąkowska, Wisłaki, Plan Planeta
Ta przestrzeń będzie miała mniej formalny charakter i zapraszamy do niej wszystkich gości. Skoncentrujemy się na poznaniu opinii przybyłych i zebraniu komentarzy na temat tego, w jakim stopniu Polska jest odpowiedzialna za dobre warunki pracy czy przestrzeganie standardów środowiska przy produkcji obuwia.
  • Wystawa tematyczna: "Globalna praca - globalna odpowiedzialność"
 
11:30 – 14.00 Debata:Czy instytucje publiczne mogą kupować odpowiedzialnie? - zrównoważone zamówienia publiczne w kontekście łańcucha dostaw oraz na przykładzie produkcji butów
 
Debatę poprowadzi Izabela Przybysz z Instytutu Spraw Publicznych.
Do rozmowy zaprosimy przedstawicieli samorządu, parlamentu, Urzędu Zamówień Publicznych, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Będziemy zachęcać wszystkich przybyłych do dzielenia się swoimi opiniami i do zadawania pytań. Zależy nam na otwartym dialogu obywateli z zaproszonymi gośćmi. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, chcemy poruszyć kwestię tego, w jaki sposób wydawane są pieniądze publiczne oraz czy pod uwagę brane są kwestie poszanowania praw pracowników oraz dobro środowiska naturalnego. Naszym celem jest również zainteresowanie uczestników spotkania kwestią świadomego kupowania i zwrócenie uwagi, na to, że nasze indywidualne decyzje mają znaczenie i mogą wpływać na wprowadzanie zmian na poziomie samorządu, instytucji, parlamentu.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ! TWOJA REJESTRACJA UŁATWI NAM PRZYGOTOWANIA!
 
14.45 – 16.15 Warsztat „Skąd się wzięły moje buty?” 
Warsztat przedstawiający podstawowe informacje o produkcji butów oraz angażujący do działań kampanijnych na rzecz poprawy standardów praw człowieka i ochrony środowiska w tym przemyśle.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ! TWOJA REJESTRACJA UŁATWI NAM PRZYGOTOWANIA!
 
 
16.15 – 16.45 Pokaz krótkich filmów zaangażowanych.
  • „Silne Kobiety szyjące twoje ubrania”
  • Spot „Godna Płaca dla Wszystkich”
  • Spot Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
  • Spoty „Kupuj Odpowiedzialnie Buty”
 
17.00 – 18.30 Debata: „Made in Poland – co wiemy o szyciu w Polsce?” Dyskusja wokół raportu „Uszyte w Polsce” nt. godnej płacy w przemyśle odzieżowym.
Debatę poprowadzi Karolina Sulej, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej, dziennikarka Wysokich Obcasów, magazynu Viva Moda i TVP Kultura.
Raport jest odpowiedzią na ogromną ilość pytań od konsumentów oraz wzrost inicjatyw uznających produkcję w Polsce, jako sposób na załatwienie wszystkich bolączek pracy w przemyśle. Dyskusja ma odpowiedzieć na pytanie, czy „Made in Poland” oznacza odpowiedzialnie? Jak wyglądają realia z perspektywy różnych grup – aktywistów, branży modowej, firm, mediów, konsumentów, pracownic.
 
18.30 – 20:00 Pokaz filmu Pokaz filmu dokumentalnego: „The True Cost”, reż. Andrew Morgan.
 
 
 
 
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu "Zrównoważone zamówienia publiczne. Monitoring prawa i standardów" realizowanego w ramach prgramu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG oraz w ramach kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Rozwoju.
 
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty