Sprawiedliwe ananasy? Możesz mieć wpływ - WYŚLIJ APEL!
Piątek, 25.09.2015. Maria Huma
Sprawiedliwe ananasy? Możesz mieć wpływ - WYŚLIJ APEL!
Ananas Export Company (ANEXCO) z Kostaryki produkuje ananasy dla firmy macierzystej Fyffes. Związek zawodowy SINTRAPEM (Sindicato Nacional de Trabajadores/as del Sector Privado Empresarial) twierdzi, że jego członkowie są ofiarami antyzwiązkowych prześladowań, szykanowania, nieuczciwych praktyk w stosunkach pracy oraz dyskryminacji.
Dzieje się tak mimo porozumienia wynegocjowanego w marcu tego roku przez Ministerstwo Pracy pomiędzy SINTRAPEM, organem koordynującym związki zawodowe przemysłu bananowego COSIBACR oraz firmą ANEXCO, które zobowiązywało związek i firmę do podejmowania negocjacji i trwałego dialogu.
 
SINTRAPEM i COSIBACR apelują teraz o międzynarodową solidarność w poparciu ich postulatów:
  • natychmiastowego wstrzymania szykan i dyskryminacji wobec członków związku,
  • konstruktywnego dialogu z ANEXCO, zgodnie z porozumieniem z marca tego roku,
  • przestrzegania przez ANEXCO fundamentalnych zasad etycznych uznawanych przez firmę macierzystą Fyffes, będącą członkiem finansowanej przez rząd brytyjski Ethical Trading Initiative (ETI) i jednym z największych dostawców produktów sprawiedliwego handlu.
Możesz pomóc związkowcom, wysyłając poniższy apel do dyrektora generalnego ANEXCO.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty