Sprawiedliwe ananasy? Pozytywna reakcja na nasz apel w sprawie ANEXCO!
Czwartek, 14.01.2016. Katarzyna Salus
Sprawiedliwe ananasy? Pozytywna reakcja na nasz apel w sprawie ANEXCO!
Są pierwsze pozytywne rezultaty apelu w sprawie sprawiedliwych ananasów. Apel do ANEXCO, firmy z Kostaryki produkującej ananasy dla Fyffes, podpisało już ponad 23 tysiące osób. Dzięki Waszemu zaangażowaniu firma zaczęła prowadzić konstruktywny dialog ze związkowcami.
W związku z naszym pilnym apelem z listopada, dotyczącym wsparcia członków związku zawodowego SINTRAPEM, działającego u kostarykańskiego producenta ananasów ANEXCO, chcemy Was poinformować o pewnych krokach, które zostały ostatnio podjęte i które wskazują, że możliwe będzie satysfakcjonujące rozstrzygnięcie skarg związkowców.
 
  • Kostarykańskie Ministerstwo Pracy zaproponowało zapewnienie mediatora, aby ułatwić dialog pomiędzy związkiem zawodowym a kierownictwem ANEXCO w sprawie skarg złożonych przez członków związku.
     
  • Związek zawodowy i kierownictwo ANEXCO dyskutują nad warunkami, na jakich trójka pracowników zwolnionych w wyniku protestów mogłaby zostać przywrócona do pracy.
 
Są to obiecujące, choć jeszcze niepewne kroki które, mamy nadzieję, wskazują na możliwość osiągnięcia pozytywnych wyników w drodze dialogu.
 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za międzynarodowe wsparcie dla naszych pilnych apeli – jak dotąd nasz list do ANEXCO wyrażający wsparcie dla związkowców wysłało 23 075 osób!
To wsparcie odegrało istotną rolę w zbliżeniu stron i doprowadzeniu do podjęcia powyższych pozytywnych kroków.
 
 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty