Ciąg dalszy rozmów o glifosacie. Włącz się w ogólnoeuropejski protest.
Czwartek, 02.06.2016. Maciej Skinderowicz
Ciąg dalszy rozmów o glifosacie. Włącz się w ogólnoeuropejski protest.
Przez ostatnie miesiące w Brukseli toczy się dyskusja na temat przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu, środka chemicznego i głównego składnika preparatu chwastobójczego Roundup, flagowego produktu biotechnologicznej korporacji Monsanto.
Po ujawnieniu badań nad kancerogennością tej substancji, politycy podzielili się w kwestii dopuszczenia do stosowania glifosatu na kolejne lata. Obecne zezwolenie na stosowanie glifosatu kończy się 1 lipca 2016 roku. Pomimo przewagi głosów przeciwników tej substancji, KE chciała powtórzyć głosowanie i umożliwić używanie glifosatu przez następne 15 lat (więcej informacji - zob. tutaj).
 
Spotkanie w Brukseli w połowie maja i rozmowy w ramach stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), organu doradczego KE, który zrzesza przedstawicieli 28 krajów UE, nadal nie przyniosły jasnej odpowiedzi w sprawie przedłużenia zezwolenia dotyczącego używania glifosatu. Planowane powtórne głosowanie nie doszło do skutku. Komisja stwierdziła, że jeśli wniosek KE nie zostanie przyjęty większością głosów w komitecie PAFF, to nie ma możliwości kontynuowania dalszych działań. Po ustaleniu, że nie będzie solidarnej większości, wstrzymano się od głosowania.
 
6 czerwca w Brukseli ma się odbyć kolejne spotkanie PAFF. KE chce przekonać przedstawicieli UE do przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu przynajmniej na kolejny rok. Przez ten czas mają być przeprowadzone rzetelne badania na temat szkodliwości tej substancji.
 
Herbicyd Roundup jest używany przede wszystkim przy uprawach genetycznie zmodyfikowanej soi, kukurydzy i bawełny z serii Roundup Ready, czyli roślin sztucznie uodpornionych na działanie glifosatu. W Polsce używa się tego herbicydu w mniejszych ilościach np. do dosuszania rzepaku przed zbiorami.
 
W całej Europie konsumenci domagają się zaprzestania używania tej substancji. Ich głos sprzeciwu ma duże znaczenie w podjęciu decyzji dotyczącej stosowania glifosatu.
 
Petycje w tej sprawie wystosowały SumOfUs i Avaaz. Wciąż można się pod nimi podpisywać.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty