Parlament Europejski chce sprawiedliwych relacji w handlu żywnością!
Wtorek, 07.06.2016. Katarzyna Salus
Parlament Europejski chce sprawiedliwych relacji w handlu żywnością!
Parlament Europejski zagłosował dzisiaj za powstrzymaniem nieuczciwych praktyk handlowych (UTPs) w łańcuchach dostaw produktów spożywczych, dając tym samym jasny sygnał Komisji Europejskiej by na poważnie zajęła się tym tematem.
 
Co to są nieuczciwe praktyki handlowe (UTPs) i dlaczego stanowią problem?
 
Nieuczciwe praktyki handlowe to praktyki, które „rażąco odbiegają od dobrego postępowania handlowego oraz są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu, i są jednostronnie narzucane jednemu partnerowi handlowemu przez drugiego”. Według szacunków kosztują one dostawców 30-40 miliardów euro rocznie[1]. Szeroko rozpowszechniony charakter tych praktyk jest uznanym faktem, a 20 państw członkowskich UE albo już przyjęło, albo planuje wprowadzić ograniczające te praktyki ustawodawstwo.
 
Nieuczciwe praktyki handlowe przynoszą szereg negatywnych skutków, takich jak:
  • spaczony, antykonkurencyjny rynek żywności
  • pogorszenie sytuacji konsumenta
  • bankructwa kompetentnych dostawców z powodu nieuczciwych, agresywnych praktyk zakupowych i płacowych
  • złe warunki pracy rolników
  • generowanie nadmiernego, niepotrzebnego marnowania żywności
Obywatele w całej Europie pokazali w zeszłym roku, że zależy im na powstrzymaniu nieuczciwych praktyk handlowych – ponad 60 000 osób podpisało petycję „Tak dla sprawiedliwych owoców” skierowaną do komisarz rynku wewnętrznego, Elżbiety Bieńkowskiej. 
 
„Dzisiejsze głosowanie pokazuje zaś, że także Parlament Europejski, chce widzieć bardziej sprawiedliwe relacje handlowe pomiędzy dostawcami z krajów rozwijających się i dużymi firmami spożywczymi i sieciami handlowymi z Europy. Teraz głos należy do Komisji Europejskiej, która na poważnie musi się zająć tym problemem i wydać dyrektywę, która wesprze drobnych rolników i producentów w ich trudnej walce z rosnącą siłą supermarketów.” – mówi Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
 
Co w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych może zrobić Komisja Europejska?
 
Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie przez Komisję Europejską projektu dyrektywy przeciwdziałającej nieuczciwym praktykom handlowym w relacjach między partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw żywności. Pożądane byłoby także ustanowienie organów egzekucyjnych na szczeblu krajowym, uzupełnionych o centralnego unijnego koordynatora, aby zapewnić wprowadzenie minimalnych standardów w całej UE i umożliwić odpowiednie dochodzenie w sprawie szczególnie poważnych nieuczciwych praktyk handlowych[2], jeśli nie mieszczą się one w granicach krajowych. Komisja powinna zachęcać te państwa członkowskie, które jeszcze nie ustanowiły organów egzekucyjnych, do ich ustanowienia, ze wskazaniem, że wielkość środków przeznaczonych na ich działanie powinna odpowiadać ogólnemu stopniowi występowania nieuczciwych praktyk handlowych w danym kraju.
 
[2] Przykład takich szczególnie poważnych nieuczciwych praktyk handlowych został ujawniony w raporcie brytyjskiego Grocery Code Adjudicator (specjalnego jednoosobowego organu regulującego stosunki między supermarketami a ich dostawcami) dotyczącym Tesco, w którym stwierdzono zaleganie dostawcom z płatnościami, w niektórych przypadkach na kwoty wysokości ponad miliona funtów i okres ponad dwóch lat.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty