Toksyczne związki znalezione w zabawkach i akcesoriach do włosów
Środa, 17.10.2018. Katarzyna Salus
Toksyczne związki znalezione w zabawkach i akcesoriach do włosów
Najnowsze europejskie badania wykazały obecność niebezpiecznych związków chemicznych w plastikowych produktach wykonanych z materiałów z recyklingu. Toksyczne środki ognioodporne znaleziono również w zabawkach i akcesoriach do włosów z Polski.
Naukowcy zajmujący się ochroną środowiska ujawnili dzisiaj, że toksyczne bromowane środki zmniejszające palność, czyli niebezpieczne chemikalia z odpadów elektronicznych, o których wiadomo, że zaburzają funkcjonowanie tarczycy i powodują u dzieci deficyty neurologiczne, znajdują się w produktach wytworzonych na drodze recyklingu.
 
Streszczenie raportu (w j. polskim) znajduje się TUTAJ
 
Konsumenci nie wiedzą, że nowe produkty z recyklingowanych tworzyw sztucznych mogą zawierać niebezpieczne chemikalia, które już dawno zostały zakazane – mówi Manuel Fernández, ekspert ds. chemikaliów z organizacji BUND - Friends of the Earth Germany.
 
Badania wykazały obecność trzech substancji: OctaBDE, DecaBDE i HBCD, które w ramach Konwencji Sztokholmskiej zostały zaliczone do substancji powodujących trwałe zanieczyszczenie organiczne. Szczególną uwagę zwrócono na obecność OctaBDE i DecaBDE, ze względu na fakt, że produkty je zawierające mogą być legalnie poddane recyklingowi, pomimo dobrze znanych negatywnych skutków ich występowania dla środowiska i zdrowia ludzi.
 
Analiza laboratoryjna 2 zabawek i 5 akcesoriów do włosów z Polski wykazała, że ​​wszystkie 7 próbek zawierało OctaBDE w stężeniach od 1 do 36 ppm, a DecaBDE w stężeniach w zakresie od 6 do 624 ppm. Wyniki wskazują, że toksyczne chemikalia opóźniające spalanie znajdujące się w e-odpadach są obecne na polskim rynku w produktach wykonanych z przetworzonego plastiku.
 
Gdyby produkty te były wykonane z materiałów pierwotnych, a nie z materiałów pochodzących z recyklingu, jeden z nich nie spełniłby unijnego rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zgodnie z unijnymi przepisami dopuszczalny limit stężenia OktaBDE w pierwotnych tworzywach sztucznych wynosi 10 ppm. Dla produktów wytworzonych z materiałów pozyskanych z recyklingu limit ten wynosi aż 1000 ppm!
 
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że unijna polityka w zakresie recyklingu powinna się zmienić. Na spotkaniu stron Konwencji Sztokholmskiej w 2019 roku, UE powinna wycofać zapis dotyczący zwolnień dla materiałów z recyklingu zawierających PentaBDE i OctaBDE. Rozporządzenie UE w sprawie TZO należy także odpowiednio skorygować, by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się PBDE w nowo powstałych produktach z materiałów pochodzących z plastiku z recyklingu.
 
Badanie “Toksyczna luka prawna. Niebezpieczne substancje w produktach z recyklingu” zostało przeprowadzone pomiędzy kwietniem a lipcem 2018 r. przez trzy europejskie organizacje zajmujące się chemikaliami: Arnikę, The Health and Environment Alliance (HEAL) oraz IPEN. Testy przeprowadzono na 430 produktach wykonanych z plastiku, w tym zabawkach, akcesoriach do włosów i sprzętach kuchennych zakupionych w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Holandii i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Macedonii, Czarnogórze, Rosji i Serbii). Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie była polskim partnerem projektu. 109 produktów zostało poddanych dalszej analizie pod kątem stężenia bromowanych opóźniaczy spalania przez laboratorium Praskiego Uniwersytetu Chemii i Technologii. Celem badania było sprawdzenie, czy toksyczne substancje, które znajdują się w odpadach elektronicznych przeznaczonych do recyklingu, są następnie przenoszone do nowych, wyprodukowanych z nich przedmiotów.
 
Pełny raport “Toksyczna luka prawna. Niebezpieczne substancje w produktach z recyklingu”, w j. angielskim znajdziesz TUTAJ
 
Polibromowane difenyloetery (PBDE) i (HBCD) są toksycznymi środkami zmniejszającymi palność, które zaliczane są do 28 najbardziej niebezpiecznych chemikaliów na świecie, ze względu na ich zdolność do kumulowania się w środowisku oraz na wyjątkową trwałość.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty