Bezpieczne zabawki
Czwartek, 02.12.2021. Katarzyna Salus
Bezpieczne zabawki
Fot. Shirota Yuri on Unsplash
Szukając gwiazdkowych prezentów dla najmłodszych, większość z nas chce kupić zabawki, które będą bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla środowiska. Ale czy wiesz, że te zabawki i inne produkty dla dzieci mogą zawierać substancje ingerujące w układ hormonalny i powodujące długotrwałe skutki zdrowotne?
Niepożądane substancje w produktach dla dzieci
 
Pewne niebezpieczne substancje (takie jak metale ciężkie, niektóre ftalany, bisfenol A czy fosforowe związki organiczne opóźniające palność) są zakazane w produktach dla dzieci i zabawkach, ale istnieje wiele nieobjętych regulacjami substancji, które mogą negatywnie wpływać na zdrowy rozwój najmłodszych. Są także produkty, które nie wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, takie jak artykuły papiernicze, np. flamastry, sprzęt sportowy w rodzaju rowerów, łyżew czy rolek, ubrania i dodatki – ogólnie wszystkie produkty przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia, oprócz zabawek. Poza tym substancje trwałe i wykazujące zdolność do bioakumulacji oraz związki endokrynnie czynne (wpływające na układ hormonalny) pozostają w większości nieuregulowane przepisami. A regulacje często zakazują tylko jednej lub ograniczonej liczby określonych substancji o podobnej toksyczności. Na rynku mamy dziesiątki ftalanów, ale tylko sześć z nich jest zakazanych w dziecięcych zabawkach. Istnieją także niepotrzebne wyjątki, np. dopuszczalne jest stosowanie szkodliwej substancji wewnątrz zabawki, gdzie nie będzie dostępna dla dzieci podczas zabawy.
 
Prawo do informacji
 
Masz prawo pytać producentów i sprzedawców o zawartość w produktach tak zwanych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie chemikaliów – REACH. Do SVHC należą substancje rakotwórcze, reprotoksyczne (mające negatywny wpływ na rozrodczość) i mutagenne, a także substancje klasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne albo bardzo trwałe i wykazujące silną zdolność do bioakumulacji, jak również związki endokrynnie czynne.
 
Czas na zmiany!
 
Za pomocą aplikacji Pytaj o Chemię możesz skanować kod kreskowy produktu i pytać producentów i sprzedawców zabawek o zawartość substancji chemicznych, które mogą być szkodliwe dla dzieci. Aplikacja może więc pomóc ci wybierać bezpieczniejsze produkty. Korzystanie z niej pokaże także firmom, że nam, konsumentkom i konsumentom, nie jest wszystko jedno i nie chcemy kupować produktów zawierających niebezpieczne substancje.
 

POBIERZ APLIKACJĘ KLIK

 
Korzystaj z aplikacji Pytaj o Chemię i dowiedz się, czy twój ulubiony producent zabawek i wyrobów dla dzieci nie stosuje w ich produkcji tych groźnych substancji.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty