Baza wiedzy: Sprawiedliwy Handel
Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, którego celem jest zapewnienie rolnikom uczciwych i stabilnych cen za ich produkty. Nam, konsumentom, pozwala kupować towary, które gwarantują, że ludzie, którzy je wytworzyli, byli sprawiedliwie traktowani i wynagradzani.

Projekty