Materiały: Sprawiedliwy Handel
Poradniki
Jak propagować Sprawiedliwy Handel? Poradnik dla aktywistów
Katarzyna Szeniawska, Maria Huma, Emilia Ślimko, Andrzej Żwawa
Materiały edukacyjne
Scenariusze zajęć
Emilia Ślimko, Maria Huma, Polska Zielona Sieć
Materiały uzupełniające
Filmy

Projekty