Kupuj Odpowiedzialnie w nowym roku szkolnym
Poniedziałek, 01.09.2014. Maria
Kupuj Odpowiedzialnie w nowym roku szkolnym
Wraz z początkiem września, również Kupuj Odpowiedzialnie wraca do szkół. Będziemy kontynuować dotychczasowe inicjatywy, jak również wystartujemy z nowymi projektami. Już dziś propozycja nowego  e-learningu dla nauczycieli!
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie ma na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Edukacja jest więc naszym naturalnym polem aktywności, na którym działamy już od wielu lat, początkowo jako program „Kupuj Odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej Sieci, a teraz jako niezależna organizacja. Edukujemy dorosłych jak i młodzież. Współpracujemy z nauczycielami i uczniami, w Polsce i zagranicą. Od lat organizujemy warsztaty, szkolenia, akcje edukacyjne, wymiany młodzieży, wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Nie inaczej będzie w tym roku!
 
W szczególności skupimy się na problematyce odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki – produktów bliskich większości młodzieży. Skąd się biorą kupowane przez nas rzeczy, w jakich warunkach są produkowane, jaki wpływ na środowisko naturalne i prawa człowieka ma ich produkcja, czy konsumpcja,  jak to się wiąże z rozwojem, globalnym Południem i Północą, i co to wszystko ma wspólnego z każdy/a z nas? Takie tematy poruszamy w ramach naszych projektów edukacyjnych. Oprócz wiedzy chcemy rozwinąć umiejętności nauczycieli i uczniów, by początkowo z naszym wsparciem, a następnie samodzielnie, upowszechniali odpowiedzialne postawy konsumenckie.
 
Jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji?
 
W 2014 r. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zrealizuje projekt pt. „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji”,  współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  60 nauczycielom z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców zaoferujemy udział w kursie e-learningowym wzmacniającym wiedzę w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Zaproponujemy im również wsparcie w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy poprzez webinaria i konsultacje merytoryczne w przygotowaniu zajęć w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, w które zaangażują ok 1500 uczniów w swoich szkołach. Tematycznie projekt skupia się na problemach globalnych współzależności ekonomicznych i społecznych, praw człowieka i ochrony środowiska zilustrowanych poprzez przykład produkcji i konsumpcji  produktów najczęściej kupowanych przez młodzież. Projekt kierujemy do osób z małych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do podobnych inicjatyw.
 
Rekrutacja do udziału w kursie już się rozpoczęła i potrwa do 14 września. Chętnych zapraszamy TUTAJ.
 
Kupuj Odpowiedzialnie w Małopolsce
 
Kolejną inicjatywę edukacyjną Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie rozpoczyna w partnerstwie z czteroma szkołami z Małopolski i przy wsparciu dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący małopolskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa” to pilotaż, który tematycznie skupi się na problematyce kluczowych wyzwań rozwojowych, takich jak problemy łamania praw człowieka i degradacji środowiska w zglobalizowanym łańcuchu dostaw przemysłu odzieżowego i elektronicznego, promując odpowiedzialne zachowania konsumenckie.
 
Działania obejmują wzmocnienie kompetencji nauczycieli ze szkół projektowych poprzez wymianę doświadczeń z pedagogami prowadzącymi  już podobne działania, udział w szkoleniu zewnętrznym  i późniejsze przekazanie wiedzy swoim koleżankom i kolegom poprzez  przeprowadzenie warsztatów we własnych szkołach. W projekt angażujemy również uczniów, pracując z nimi metoda warsztatową nad wzmacnianiem wiedzy o współzależnościach między globalnym Południem a Północą, o odpowiedzialnej produkcji i odpowiedzialnym kupowaniu i aktywizując ich do realizowania samodzielnych projektów. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie wspólnie z nauczycielami zorganizują szereg wydarzeń dla szerszych społeczności szkolnych. W trakcie przygotowań otrzymają wsparcie merytoryczne i praktyczne ze strony Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Relacja z tych wydarzeń z pewnością znajdzie się na naszej stronie.
 
Zmieniaj nawyki na lepsze!
 
Oprócz rozpoczynania nowych inicjatyw, kontynuujemy projekt  Polskiej Zielonej Sieci „Zmieniaj nawyki na lepsze”, który jest częścią europejskiej inicjatywy „Changing habbits for good”, współtworzonej przez PZS z organizacjami pozarządowymi ze Szkocji, Słowenii oraz Bułgarii. Projekt ma na celu rozwinięcie wrażliwości uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na problematykę rozwojową w kontekście produkcji i konsumpcji. Przy jego realizacji na stałe współpracujemy  z pięcioma szkołami pilotażowymi, w tym roku dołączą dwie kolejne.
 
Już drugi rok szkolny poświęcimy na wzmacnianie kompetencji nauczycieli i uczniów, oraz rozwijanie ich inicjatyw na rzecz edukacji o globalnych wyzwaniach rozwojowych i budowania odpowiedzialnych postaw konsumenckich. By ukazać przyczyny i konsekwencje opisywanych zjawisk, jak również zaktywizować uczniów i nauczycieli, w projekcie korzystamy z metody współdzielonego uczenia się (z ang. collaborative learning), w ramach której nauczyciele i uczniowie dzielą się swoim doświadczeniem i przyjmują rolę partnerów w procesie wzajemnego uczenia się. W trakcie prac projektowych powstała również uporządkowana baza materiałów dla nauczycieli z zakresu odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji w postaci internetowego Repozytorium dla nauczycieli. Do korzystania z której serdecznie zapraszamy.
 
Więcej informacji o naszych działaniach edukacyjnych w zakładce Edukacja.
 
 
Projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze” Polskiej Zielonej Sieci jest w 2014 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działania edukacyjne Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty