W stronę lepszych rozwiązań. Dobre praktyki w branży obuwniczej
Środa, 27.12.2017. Maria Huma
W stronę lepszych rozwiązań. Dobre praktyki w branży obuwniczej
Fot. Nathan Dumlao
Pozytywne przykłady dowodzą, że etyczna i odpowiedzialna produkcja obuwia jest możliwa. Zajrzyjcie do naszej publikacji, która przedstawia krótki przegląd dobrych praktyk w przemyśle obuwniczym. Przedstawiamy kilka innowacyjnych i wyjątkowych pomysłów mających pozytywny wpływ na środowisko oraz pracowników.
Publikacja ma na celu udostępnianie wiedzy dotyczącej dobrych praktyk, przedstawienie firmom przykładów zrównoważonych alternatyw w przemyśle obuwniczym. Nie jest to typowy przewodnik zakupowy ani ranking marek obuwniczych. Prezentujemy jednak niektóre działania firm starających się nie szkodzić ludziom i środowisku naturalnemu.
 
 
Znalezione przez nas praktyki zostały ocenione według wpływu na poprawę sytuacji w pięciu obszarach:
 
 • Poprawa warunków pracy we wszystkich częściach produkcyjnego łańcucha dostaw (od garbarni po fabryk), w tym godne płace, stałe umowy zatrudnienia, ochrona wrażliwych grup pracowników, akceptowalny czas pracy.
   
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) dla pracowników we wszystkich częściach produkcyjnego łańcucha dostaw, w tym środki bezpieczeństwa i audyty dotyczące niebezpiecznych substancji i materiałów stosowanych w procesie produkcji.
   
 • Prawo do wolności zrzeszania się, w tym zapewnienie dobrych stosunków pracowniczych, skutecznego rozstrzygania sporów pracowniczych oraz aktywnego wspierania praw pracowniczych i związkowych.
   
 • Przeciwdziałanie problemom środowiskowym w produkcji skór i obuwia, w tym dążenie do wyeliminowania toksycznych i niebezpiecznych substancji, zwiększenie wykorzystania przyjaznych środowisku materiałów i procesów, zrównoważona gospodarka odpadami, transport.
   
 • Jawność i identyfikowalność (możliwość prześledzenia) łańcucha dostaw, w tym publikowanie wyników audytów, list dostawców, informowanie o mechanizmach składania skarg, ujawnianie wysokości płac.
 
Marki etyczne
 
Raport przedstawia kilka przykładów marek (Ethletic, Veja, Sole Rebels, NisoloPo Zu), które dążą do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw i produktu końcowego, koncentrując się na etycznej i sprawiedliwej produkcji i/lub ekologicznych materiałach, uprawianych i pozyskiwanych bez szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska.
 
Wspomniane firmy całościowo zarządzają łańcuchem dostaw, przekazują premie na cele społeczne, ujawniają wysokości płac ztudnianych osób, dane dotyczące struktury płci siły roboczej oraz raporty o wpływie działalności firmy na ludzi i środowisko. Większość przedstawionych przypadków korzysta z materiałów z certyfikatem wydanym przez zewnętrzne podmioty, np. Fairtrade i/lub z certyfikowanych zakładów produkcyjnych. Wiele koncentruje się na minimalizowaniu odpadów na każdym etapie produkcji oraz innowacyjnych materiałach, pozwalających redukować szkodliwy wpływ na środowisko.
 
Wszystkie przedstawione tu marki unikają skóry garbowanej chromowo, stosując zamiast niej skórę garbowaną roślinnie lub alternatywne materiały na cholewki, takie jak bawełna organiczna, Pinatex, JMesh itd. Niektóre marki zdecydowały się na pozyskiwanie materiałów i produkcję na poziomie lokalnym. Inne natomiast zaopatrują się w surowce i produkują w różnych krajach, w zależności od tego, gdzie udało im się znaleźć zakłady produkcyjne certyfikowane lub kontrolowane w zakresie warunków pracy i standardów środowiskowych.
 
Dobre partnerstwa
 
W raporcie porzeczytacie także o przypadkach współpracy między marką obuwniczą lub dużą siecią detaliczną a organizacjami pozarządowymi. Trwałe rozwiązanie problemów powszechnych w produkcji butów i garbowaniu skór – od warunków pracy po szkody w środowisku – mogą rozwiązać kluczowi interesariusze działający wspólnie – w tym marki, dostawcy, związki zawodowe (lokalne, krajowe i globalne), federacje pracodawców, organizacje pozarządowe i rządy państw.
 
Inne opisane partnerstwa to inicjatywy wielostronne. Składają się one z marek i organizacji pozarządowych, w niektórych uczestniczą podmioty rządowe, a jeszcze inne cenią sobie strukturę trójstronną z udziałem firm, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Wszystkie działają na podstawie wspólnych kodeksów standardów praw pracowniczych i ochronny środowiska i poddają swoje łańcuchy dostaw regularnej kontroli, sprawdzając czy zasady te są przetrzegane w praktyce. Przykładem takiej inicjatywy jest Fair Wear Foundation, która do niedawna skupiała jedynie firmy odzieżowe, a teraz otwiera się również na producentów butów.
 
Czekamy na coraz lepsze praktyki
 
We wszystkich częściach raportu znalazłyśmy pewne przykłady mogące służyć za wzór. Jednak przemysł obuwniczy - jako całość - jest wciąż daleki od ideału. Mimo pozytywnych działań w wielu obszarach, wciąż uderzający jest brak holistycznego podejścia. Ogromnym problemem jest też niski poziom jawności i dokumentacji dotyczący wszystkich przypadków – zarówno małych „etycznych” firm, jak i inicjatyw wielostronnych. Większość badanych podmiotów opiera się na dobrej wierze konsumentów ufających ich twierdzeniom. Chociaż są to twierdzenia godne pochwały, firmy i inicjatywy nie wykazują się odpowiednim zrozumieniem potrzeby jawności i transparentności w zakresie problemów pojawiających się w łańcuchu dostaw. Mamy jednak nadzieję, że i ta zmiana nadejdzie. 
 
Więcej informacji znajdziecie TUTAJ
_______________________________________________________________________________________________
 
Publikacja powstała w ramach projektu „Kupuj Odpowiedzialnie Buty” i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r. Za treść publikacji odpowiada kampania Kupuj Odpowiedzialnie Buty. Poglądy w niej wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, ani nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty