Czego chce młodzież? Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja".
Środa, 07.02.2018. Katarzyna Salus
Czego chce młodzież? Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja".
Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w Twoim mieście i kraju? Jakie są najbardziej palące problemy współczesnego świata? Z jakimi zagrożeniami wiąże się nadmierna produkcja i konsumpcja? Na te i inne pytania odpowiadali krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Spotkanie z młodzieżą odbyło się 2 lutego, w Gimnazjum przy Zespole Szkół Palotyńskich w Krakowie. Ponad 20 uczniów i uczennic wyodrębniło sporo obszarów związanych z życiem społecznym, konsumpcją i ekologią, które według nich wymagają zmiany. Młodzież mówiła o kwestiach dotyczących postępującego w zastraszającym tempie zanieczyszczenia środowiska, wspominała o powszechnym smogu i braku szacunku do naturalanych zasobów. Czyste miasto i czysty świat to jeden z postulatów wysuniętych przez uczniów.
 
Młodzież dyskutowała również o problemach związanych z nieodpowiedzialną konsumpcją i o tym, jakie są jej skutki, w kontekscie globalnym, oraz o ludziach, którzy wytwarzają produkty codziennego użytku i o ich sytuacji. Rozmawiano rownież o problemach socjalnych dotyczących bezdomności i bezrobocia oraz kwestiach związanych z postawami obywatelskimi i z szeroko pojętym aktywizmem społecznym.
 
Najbardziej istotną częścią spotkania był warsztat w wyłonionych 3 grupach, przeprowadzony metodą World Cafe. Każda z grup pracowała na zadany temat: "Ja", "Moje miasto", "Mój świat". Uczniowie mówili o potrzebie tolerancji, empatii i sprawiedliwości.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Planowane są kolejne spotkania z młodzieżą, m.in z grupą ekspatów, czyli obcokrajowców mieszkających lub uczących się w Polsce, oraz z grupą aktywistów i wolontariuszy. Z trzech grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Bolonii i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
______________________________________________________________________________________

 

Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

 
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty