Twój ruch, nasz zmiana. Spotkanie z grupą Collaborate, Krakow! w ramach projektu Moja rewolucja.
Poniedziałek, 05.03.2018. Katarzyna Salus
Twój ruch, nasz zmiana. Spotkanie z grupą Collaborate, Krakow! w ramach projektu Moja rewolucja.
Burza mózgów, dyskusje o możliwościach zmian i sytuacji związanej z nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcją. Sporo świetnych pomysłów i dużo energii do działania. Tak wyglądało ostatnie spotkanie z grupą Collaborate, Krakow!, które odbyło się 28 lutego w Ambasadzie Krakowian.
Collaborate, Krakow! to grupa, która została założona, by ułatwić kontakt pomiędzy aktywistami mieszkającymi w Polsce, ale porozumiewającymi się przede wszystkim w języku angielskim, a organizacjami pozarządowymi i grupami zaangażowanymi społecznie. Z krakowską, bardzo aktywną grupą spotkaliśmy się w ostatnią środę lutego, w miejscu, które łączy ludzi, czyli w Ambasadzie Krakowian.
 
Podczas spotkania rozmawialiśmy o problemach, z którymi musi mierzyć się współczesny młody człowiek. Nasi rozmówcy najczęściej wspominali o nadmiernej produkcji odpadów, marnowaniu żywności, sytuacji pracowników – zarówno w Polsce jak i krajach afrykańskich czy azjatyckich, którzy produkują dla nas odzież, elektronikę, wydobywają minerały, które lądują w naszych komputerach czy komórkach; ale również o kwestiach związanych ze współczesną mentalnością. Podkreślano istnienie wszechobecnej "kultury dyskontu" (dużo, szybko i tanio), niską świadomość i nikłe zainteresowanie problemami globalnymi i swoisty egocentryzm, prowadzącym do niechęci do obcych i braku tolerancji. Nasi rozmówcy dostrzegali również pozytywy. Wspominali o coraz bardziej widocznym miejskim aktywizmie, odpowiedzialnym podejściu do żywności (nie lubimy marnować czy wyrzucać jedzenia, choć się niestety to powszechnie dzieje), o modzie na jedzenie lokalne i naturalne i coraz większej dostępności miejsc z żywnością wegańską lub wegetariańską i o dużo bardziej urozmaiconej ofercie tego typu produktów w sklepach.
 
Uczestnicy warsztatu sformułowali również własne pomysły na doprowadzenie do pozytywnych zmian. Postulowali wprowadzenie zagadnień związanych z odpowiedzialną konsumpcją do programu nauczania, jako elementu szkoleń w korporacjach oraz zastanawiali się nad sposobem dotarcia z tą wiedzą do osób starszych. Wspominano także o konieczności nacisku na instytucje unijne w celu doprowadzenie do powstania regulacji skutecznie ograniczających marnowanie żywności. Powstał również pomysł wspierania sprzedaży produktów lokalnych w sklepach, poprzez odpowiednie ich oznaczenie.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". W ramach tego projektu, na początku lutego zorganizowaliśmy już spotkanie z młodzieżą w jednej z krakowskich szkół. Kolejne, z grupą aktywistów i wolontariuszy, planowane jest 7 kwietnia. Z trzech grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Bolonii i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian", który następnie przekażą posłom i posłankom Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
______________________________________________________________________________________

 

Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty