Baza wiedzy: Zamówienia publiczne
Poprzez zamówienia publiczne wydawane jest ok. 19% PKB Unii Europejskiej. Rocznie oznacza to ogromną kwotę ponad 2 bilionów euro! Uwzględnianie przy ich realizacji kwestii społecznych i ekologicznych przynosi realne korzyści instytucjom zamawiającym, społeczeństwu i środowisku naturalnemu.

Projekty