Aktywiści, do dzieła! Spotkanie z aktywistami i aktywistkami w ramach projektu Moja rewolucja.
Środa, 11.04.2018. Katarzyna Salus
Aktywiści, do dzieła! Spotkanie z aktywistami i aktywistkami w ramach projektu Moja rewolucja.
Praca u podstaw i reforma założeń edukacyjnych – to jedne z wielu propozycji zmian, które wypracowały/li aktywistki i aktywiści, podczas spotkania, które odbyło się w pierwszy weekend kwietnia w Krakowie. 
Na warsztat „TWÓJ ruch, NASZA zmiana”, który zorganizowaliśmy w ramach projektu Moja Rewolucja, zgłosiło się kilkadziesiąt aktywistek i aktywistów z całej Polski (i nie tylko). Niestety, z powodu ograniczeń lokalowych, na warsztat mogliśmy zaprosić tylko połowę z nich. Podczas spotkania grupa została podzielona na trzy mniejsze, które miały za zadanie wypracować listę postulatów i zmian, dotyczących tematów z ich punktu widzenia najistotniejszych, związanych nie tylko z odpowiedzialną konsumpcją, ale również z kwestiami ekologii, praw człowieka, czy z problemem marnowania żywności.
 
Uczestniczki i uczestnicy warsztatu analizowali m.in. kwestie związane z edukacją młodzieży i z potrzebą kształtowania od małego większej społecznej świadomości i wrażliwości oraz umiejętności nawiązywania autentycznych relacji. Zastanawiali się również nad socjologicznymi, psychologicznymi i kulturowymi przyczynami nadmiernej konsumpcji często niepotrzebnych dóbr oraz nad zagadnieniem subiektywnego poczucia szczęścia, wynikającego z posiadania przedmiotów. Istotne miejsce zajęła dyskusja dotycząca zanieczyszczenia środowiska substancjami chemicznymi i plastikiem, zanieczyszczenia powietrza i wpływu środowiska na zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt.
 
Aktywistki i aktywiści wypracowały/li również listę pomysłów, mogących doprowadzić do zmniejszenia się problemów współczesnego świata. Proponowali zmianę podejścia edukacyjnego oraz wprowadzenie przedmiotu/kursu podstawy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji w szkołach. Postulowano wspieranie i promocję produkcji lokalnej żywności oraz wprowadzenie do sklepów produktów z certyfikatem Fairtrade (w przypadku produktów importowanych).  Rozmawiano również o kwestii substancji, z których składają się produkty codziennego użytku (w tym również w żywności) i o potrzebie transparentnych badań naukowych nad wpływem tych składników na ludzi i na środowisko.  Zaproponowano wprowadzenie systemowego wsparcia przedsiębiorców zakładających sklepy działające na zasadzie Zero Waste oraz podkreślano potrzebę zmiany obowiązujących modeli dystrybucji dóbr (sharing economy).
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". W ramach tego projektu zorganizowaliśmy już dwa spotkania: na początku lutego odbyło się spotkanie z młodzieżą w jednej z krakowskich szkół, kolejne, z grupą Collaborate, Krakow! odbyło się pod koniec lutego, w Ambasadzie Krakowian. Z trzech grup obecnych na warsztatach wyłonimy osoby, które pojadą z nami do Bolonii i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian", który następnie przekażą posłom i posłankom Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
________________________________________________________________________________________________
 
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty