Sukces naszej kampanii! Dzięki nowej decyzji UE produkty z recyklingu nie będą toksyczne
Wtorek, 28.01.2020. Katarzyna Salus
Sukces naszej kampanii! Dzięki nowej decyzji UE produkty z recyklingu nie będą toksyczne
Fot. Olaf Ahrens on Unsplash
Dzięki naszej kampanii w Unii Europejskiej zakazano produkcji przedmiotów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu (w tym zabawek), w których wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Opóżniacze spalania wykryte w badaniach zagrażały szczególnie dzieciom.
W 2018 roku, razem z trzema europejskimi organizacjami zajmującymi się chemikaliami: Arniką, HEALIPEN przeprowadziliśmy badania plastikowych produktów wykonanych z materiałów z recyklingu.
 
Badania wykazały obecność opóźniaczy spalania zaliczanych do grupy polibromowanych difenyloeterów (PBDE). Substancje te zakłócają funkcjonowanie tarczycy, powodują zaburzenia neurologiczne i zaburzenia uwagi u dzieci, niestety mogą być legalnie poddane recyklingowi, pomimo dobrze znanych negatywnych skutków ich występowania dla środowiska i zdrowia ludzi.
 
Nowa decyzja UE – o co chodzi?
 
Zgodnie z Konwencją Sztokholmską, dopuszczalny limit stężenia należącego do grupy PBDE OctaBDE w pierwotnych tworzywach sztucznych wynosił 10 ppm. Dla produktów wytworzonych z materiałów pozyskanych z recyklingu limit ten wynosił aż 1000 ppm! Oznaczało to, że jeżeli np. do produkcji kostki Rubika użyto materiałów w recyklingu, mogły one zawierać aż sto razy więcej toksycznych substancji.
 
W wyniku nacisków Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie oraz innych organizacji europejskich współpracujących z nami w ramach projektu Pytaj o chemię, podjęto decyzję o wycofaniu zezwolenia na używanie materiałów z recyklingu o wysokiej zawartości PBDE, co oznacza, że produkty zawierające toksyczne zwiazki w ilości przekraczającej normy, nie będą już mogły być dopuszczone do obrotu, nawet jeśli są wykonane z materiałów z recyklingu.
 
Teraz możemy się również chronić przed innymi niebezpiecznymi chemikaliami obecnymi w przedmiotach codziennego użytku. Dzięki naszej aplikacji Pytaj o chemię każdy w łatwy sposób może zapytać producenta czy toksyczne związki chemiczne znajdują się w produkcie.
 
Opóźniacze spalania. Jest się czego bać?
 
Opóźniacze spalania należące do grupy polibromowanych difenyloeterów (PBDE) są toksycznymi środkami zmniejszającymi palność, które zaliczane są do najbardziej niebezpiecznych chemikaliów na świecie, ze względu na ich zdolność do kumulowania się w środowisku oraz na wyjątkową trwałość. Najbardziej narażone na negatywne skutki zwiększonej ekspozycji na PBDE, m.in. poprzez kontakt z zabawkami wykonanymi z plastiku z recyklingu, są dzieci. Ekspozycja na PBDE pogarsza zdolność koncentracji i zwiększa nadpobudliwość. Wręczanie dzieciom zabawek, które mają rozwijać ich zdolności motoryczne i intelektualne, np. plastikowych łamigłówek czy kostek Rubika, jednocześnie naraża je na kontakt z toksycznymi chemikaliami, które takie zdolności osłabiają.
 
Więcej informacji:
Streszczenie raportu (w j. polskim) z badań z 2018 roku znajduje się TUTAJ. Pełny raport “Toksyczna luka prawna. Niebezpieczne substancje w produktach z recyklingu”, w j. angielskim znajduje się TUTAJ
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty