#UkrytySkładnik w Twoim jedzeniu - działaj na rzecz silnego prawa!
Piątek, 10.09.2021. Katarzyna Salus
#UkrytySkładnik w Twoim jedzeniu - działaj na rzecz silnego prawa!
Większość jedzenia, które kupujemy w supermarkecie, zawiera ukryty składnik. To naruszenia praw człowieka i destrukcja środowiska. Możesz pomóc to zmienić: poprzyj silne prawo unijne o łańcuchach dostaw!  
Ten ukryty składnik często pozostaje dla nas niewidoczny. Każdy kęs to przyzwolenie na wyzysk pracowników, zatruwanie gleby i wód gruntowych pestycydami albo odbieranie ziemi lokalnym społecznościom. Wszystko to dzieje się po to, żeby wielkie korporacje i sieci supermarketów mogły produkować żywność coraz szybciej, coraz taniej i w coraz większej ilości.
 
CO SIĘ KRYJE W TWOIM JEDZENIU?
 
Podróż naszej żywności z pola na półki supermarketu jest długa. W sektorze rolno-spożywczym wielonarodowe koncerny wykorzystują złożone, trudne do prześledzenia łańcuchy dostaw z wieloma podwykonawcami, aby rozmyć swoją odpowiedzialność. Negatywne konsekwencje tych praktyk biznesowych często są najdotkliwiej odczuwane na początku łańcucha dostaw, gdzie pracownicy – zwłaszcza kobiety i migranci – są wyzyskiwani i nie zapewnia się im godnych warunków pracy.
 

Dołącz do akcji #UkrytySkladnik i domagaj się silnej dyrektywy unijnej. Wyślij apel do decydentów! (KLIK)

 
Wiążące regulacje prawne są kluczem do zagwarantowania godnych warunków pracy oraz ochrony środowiska i klimatu: mogą sprawić, że koncerny będą pociągane do odpowiedzialności za szkody, które powodują w swoich łańcuchach dostaw! Skuteczne unijne prawo zharmonizuje przepisy we wszystkich państwach członkowskich UE i stworzy uczciwe warunki dla wszystkich podmiotów, takie, według których ochrona praw człowieka i środowiska jest obowiązkowa.
 


Aby pociągnąć przedsiębiorstwa do odpowiedzialności, żądamy silnego ustawodawstwa dotyczącego obowiązku należytej staranności w zakresie praw człowieka. Ze względu na skalę naruszeń praw człowieka i praw pracowniczych, degradacji środowiska oraz zawłaszczania ziemi i przymusowych wysiedleń w łańcuchach dostaw koncernów rolno-spożywczych, firmy te należy zaliczyć do przedsiębiorstw wysokiego ryzyka. Nie możemy ustawać w wysiłkach, by zapewnić godne płace i dochody, bezpieczny status prawny oraz ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć – zwłaszcza pracownikom migracyjnym, kobietom i drobnym rolnikom.

Proces przygotowywania tych regulacji unijnych zaczął się w kwietniu 2020 r. W marcu 2021 r. Parlament Europejski przyjął raport wspierający ambitne, silne standardy należytej staranności. Opracowanie projektu dyrektywy należy teraz do komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa i komisarza do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona. Wyjątkową wagę będzie tu mieć także głos wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz do spraw wartości i transparentności Věry Jourovej.

Teraz pora na nas: napisz do komisarzy Reyndersa i Bretona oraz do wiceprzewodniczącej Jourovej. Przekaż im, że JUŻ TERAZ musimy chronić prawa człowieka i środowisko za pomocą skutecznego ustawodawstwa w sprawie należytej staranności! BEZ DALSZYCH OPÓŹNIEŃ!

 

O co chodzi w Tygodniu Akcji Nasza Żywność, Nasza Przyszłość?

 
W ramach Tygodnia Akcji zorganizujemy różne wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości na temat łamania praw człowieka i niszczenia środowiska w sektorze spożywczym oraz wywieranie nacisku na decydentów politycznych, by wpłynąć na negocjacje Rady Europejskiej w sprawie dyrektywy o obowiązkowej należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka (mHRDD), koncentrując się głównie na prawach pracowników migracyjnych, zwłaszcza kobiet, których szczególnie dotyczą praktyczne i prawne bariery w dostępie do sprawiedliwości i skutecznych prawnych środków naprawczych.
 
JAK MOŻESZ POMÓC?
 
 • Wyślij apel do Komisji Europejskiej domagając się skutecznego prawa o łańuchcach dostaw (KLIK)
   
 • Działaj w mediach społecznościowych, poinformuj swoich znajomych, umieść link do apelu na swoich profilach. Pamiętaj, by używać hasztagów #UkrytySkładnik, #OurFoodOurFuture,  #NaszaŻywnośćNaszaPrzyszłość
   
 • Dołącz do wydarzenia na Facebooku (KLIK)
   
 • Możesz pobrać z naszej strony naklejki promujące akcję. Jeśli masz taką możliwość, wydrukuj je i umieść w przestrzeni publicznej. Działaj! (KLIK)
   
 • Dowiedz się więcej o tym, jakie składniki są ukryte w naszym jedzeniu! Dowiedz się więcej o powodowanych przez nie problemach i o tym, dlaczego silne ogólnoeuropejskie przepisy prawne są rozwiązaniem, które warto poprzeć! (KLIK)
________________________________________________________________________________________________________
Kampania Nasza żywność. Nasza przyszłość, w ramach której organizujemy akcję #UkrytySkładnik ma na celu zmobilizowanie młodzieży do świadomej konsumpcji i aktywnego wspierania działań na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty