Krakowska młodzież chce zmian! Swoje postulaty przekaże europosłom w Brukseli
Środa, 23.05.2018. Katarzyna Salus
Krakowska młodzież chce zmian! Swoje postulaty przekaże europosłom w Brukseli
23 maja, w krakowskiej siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie spotkało się kilkunastu uczniów i uczennic oraz aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa, która została wyłoniona spośród uczestników i uczestniczek trzech zorganizowanych przez Fundację spotkań, stworzyła wspólny Manifest Zmian.
Młodzież pojedzie do Bolonii i Wiednia, by wspólnie z młodymi osobami ze Słowenii, Włoch i Austrii wypracować ostateczną listę postulatów, które później zostaną przekazane Parlamentarzystom i Parlamentarzystkom w Brukseli.
 
Młodzi ludzie zauważają potrzebę zmian społecznych. Chcą bardziej odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska, sprzeciwiają się marnowaniu żywności i postulują reformę założeń edukacyjnych, czyli pracę u podstaw.
 
„Dużym problemem jest brak świadomości społeczeństwa na temat tego, w jaki sposób powstały produkty, których używamy na co dzień. Takiej wiedzy trzeba uczyć już w szkołach.” – mówi Graciela, lat 19, jedna z aktywistek.
 
Kwestie związane z marnowaniem jedzenia i zasobów zajmują młodych ludzi. Postulują m.in. wspieranie i promowanie produkcji lokalnej żywności oraz, w przypadku żywności importowanej, powszechne wprowadzenie i respektowanie zasad Fair Trade oraz umożliwienie szerszego stosowania zasady „zero waste”, np. poprzez prawne wyeliminowanie możliwości nadmiernego pakowania produktów, wprowadzenie opakowań zwrotnych, kar za stosowanie jednorazowych opakowań i wsparcie przedsiębiorców zakładających sklepy w duchu idei „zero waste”.
 
„Plastik to poważny problem, dla ludzi i dla środowiska. Tony śmieci zalegają w oceanach, stanowiąc śmiertelne niebezpieczeństwo dla morskich zwierząt. Potrzebujemy skutecznych rozwiązań” – mówi Bartek, lat 18, krakowski licealista.
 
Manifest Zmian zostanie przedstawiony europosłom i europosłankom na listopadowym „okrągłym stole” w Parlamencie Europejskim, na który została zaproszona młodzież z Polski, Słowenii, Włoch i Austrii. Współgospodarzem spotkania będzie m.in. Bogdan Wenta.
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
 
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie

Projekty